متد | دکوراسیون داخلی | متد دیزاین | غرفه سازی | دکوراسیون اداری | طراحی غرفه اثرات دکوراسیون اداری
صفحه اصلي   ->   مقالات   ->  اثرات دکوراسیون اداری

 

اثرات دکوراسیون اداری

اثرات دکوراسیون اداری شامل بخش های متعددی است که به اختصار به بعضی از آنها در ادامه می پردازیم:

 

آثار ادراکی 

 
روانشناسان در پژوهشهای خود نشان داده اند که روشنائی زیاد قدرت بینائی را افزایش داده ادراک را دقیقتر و حرکات آن را آسان تر می سازد و از سوی دیگر انسان در محیط روشن تر رنگها را بیشتر تشخیص می دهد. عملکرد کارکنان تحت تاثیر تیز بینی آنها قرار می گیرد. تیز بینی به همان اندازه که به مکانیسم های بینائی فرد وابسته است به روشنائی محیط کار نیز وابسته است که البته میزان روشنائی در مشاغل مختلف متفاوت است.

 

 

 


آثارروانی 

نور شدید موجب افزایش تمرکز می گردد و خستگی اندام های حسی وحرکتی را به شدت کاهش می دهد تحقیقات نشان داده است که نور سفید خلق و خوی انسان را بهبود بخشیده و نیروهای انگیزشی فرد را بر فعالیت بیشتر متمرکز می نماید.

 

 

 


قدرت بینائی افراد با بالا رفتن سن کاهش می یابد بنابراین به همین نسبت نیاز افراد به روشنائی افزایش می یابد. نشان داده اند که روشنائی متناوب گاهی باعث نقصان در عملکرد می شود. هر گاه میزان شدت نور به طور مداوم تغییر کند چشمها باید خود را مرتب با آن سازش دهند که این موضوع موجبات خستگی چشم را بوجود آورده و ادراک دیداری را مختل می سازد و در نتیجه کارائی فرد کاهش می یابد نوری که بصورت متمرکز از یک نقطه می تابد بر روی اجسام سایه های کاملا واقعی ایجاد می کند که موجب پدیداری تضاد می گردد و در نتیجه لبه ها وشکل آنها را بهتر نشان می دهد.

 

 

 


اثر گرما بر عملکرد 

علت اصلی دشوار بودن کار در محیط گرم عدم امکان مبادله حرارتی بدن با محیط کار است در حالیکه حرارت بدن ضمن فعالیت به شدت افزایش می یابد. از آثار منفی کار در محیط گرم میتوان کاهش قدرت بدنی، تقلیل تمرکز و پائین آمدن سرعت واکنشهای حرکتی را نام برد. به طور کلی گرما توانشهای شناختی آدمی را تنزل می دهد.

 


اثر سرما بر عملکرد 
 

پژوهشها حاکی از آن است که سرما نیز بر کار و فعالیت ما اثر گذاشته و کارائی فرد را کاهش می دهد. در نتیجه سرعت واکنشها ی عضلانی و تمرکز در شرایط محیط سرد ،20 تا 30 درصد کمتر می شود. 

 

 

 


اثر رطوبت بر عمکرد
رطوبت می تواند در عمکرد فرد مداخله کند. هوای مرطوب بخصوص در شرایط گرم فعالیت را دشوار می سازد رطوبت به دو دلیل موجب کاهش کارائی فرد می گردد.
 
به لحاظ کاهش اکسیژن آزاد در هوا از طریق جایگزین.
به علت اشباع شدن هوا از بخار آبwww.md-co.com  .

اثر رنگها
رنگها هر کدام بر فرد اثر خاص و متفاوتی دارند. که به دنبال آن رفتار و عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. روانشناسی کار، رنگ را در محیط کار به عنوان یک متغیر فیزیکی در نظر دارد که می تواند بر میزان بازدهی کارکنان تاثیر بگذارد.


 

 

مدیران چگونه اتاق کار خود را تزیین می کنند؟

مدیران سلطه گر و علاقه مند به پیشرفت، دکوراسیون اتاق کار خود را با لوازم و مبلمان استاندارد تزئین میکردند.
مدیران درونگرا در اتاق کار خود گل وگیاه وتابلوی نقاشی می گذاشته اند تا بدین وسیله اتاق کارشان تداعی کننده محل زندگی آنان باشد.
مدیران منظم در اتاق کار خود کاریکاتور می گذاشته اند تا نشان دهنده هر چند تمیز و وسواسی هستند، اما از حس شوخ طبعی نیز برخوردارند.

 

 


نحوه قرار گرفتن لوازم اداری:
در مورد چگونگی قرارگیری میز كارمندان و پرسنل در یک فضای اداری باید به این نکته توجه نمود که ارباب رجوع نبايدبه پشت میز كارمندان و پرسنل دسترسی داشته باشد .
نحوه قرارگرفتن مانیتوربايد طوري باشد تا اطلاعات آن از ديد ارباب رجوع محفوظ باشد.
دور از دسترس بودن نامه هاي اداري.

 

 

 


فضای اداری:

اغلب به عنوان حیطه یک فعالیت با حدودش تعریف می‌شود. ممکن است این فضا فعالیتهای متعدد و متفاوتی را در برگیرد. فعالیتهایی که بطور همزمان و یا درپی هم انجام می‌گیرند و حدود آنرا مجموعه‌ای از دیوارهای حجیم و با خط موجود در کفسازی تعیین می‌کند.

  

 

 

 

 

 

  

٦:٣٤:٢٢  سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩١
 
تاريخ مقاله
929kb
 
حجم مقاله
٠
 
تعداد دانلود