متد | دکوراسیون داخلی | متد دیزاین | غرفه سازی | دکوراسیون اداری | طراحی غرفه دکوراسیون غرفه
صفحه اصلي   ->   مقالات   ->  دکوراسیون غرفه

طراحی غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی، محل تجلی هنری طراح و نشان دهنده سطح دانش و بینش اقتصادی، فرهنگی، هنری و سلیقه طراح است. طراح، مشاور واقعی کارفرماست او باید به شکل صادقانه به کارفرما مشاوره دهد کارفرما باید هنگام همفکری با طراح امنیت روانی نسبت به کار داشته باشد.


اصول غرفه آراییی

غرفه" ، نمایشگاه ، دكوراسيون فروشگاه ،غرفه سازي ، طراحی غرفه های نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ،غرفه آرایی ، غرفه سازی نمایشگاه ،خدمات نمايشگاهي ، غرفه ساز ،غرفه سازی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون غرفه ، غرفه آرایی نمایشگاه ،                

طراح بهتر است درگیر مسائل ساخت و نصب غرفه نمایشگاهی شود تا در صورت لزوم تغییرات مفید در نوع سازه ایجاد کند. طراح غرفه نمایشگاهی بهتر است بعد از هر کار اجرا شده در نمایشگاه ها، از افراد داخل غرفه و مخاطبین راجع به نوع طراحی و کاربردی بودن غرفه طراحی شده توسط وی نظرخواهی کند تا بتواند در غرفه های بعدی خلاقیت های بیشتری در طرح اعمال کند.

 اصول غرفه آراییی

غرفه" ، نمایشگاه ، دكوراسيون فروشگاه ،غرفه سازي ، طراحی غرفه های نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ،غرفه آرایی ، غرفه سازی نمایشگاه ،خدمات نمايشگاهي ، غرفه ساز ،غرفهسازی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون غرفه ، غرفه آرایی نمایشگاه ،  

 محور طراحی غرفه ایده خلاقانه  است ایده خلاقانه، فرآیند پیچیده ای دارد و ایده یابی دارای روش هایی است که به مطالعه نیاز دارد. طرح باید مخاطب را در غرفه نگه دارد و پاسخگوی افکار و احساساتش باشد. باید دانست کارفرما چه هدفی دارد و روی آن تمرکز کرد که به طور حتم به یافتن ایده های ناب می انجامد. البته باید با حساسیت و دقتی بیش از کارفرما این کار را انجام داد و خواسته هایش را به سوی اهداف جدید هدایت کرد.  

 اصول غرفه آراییی 

 غرفه" ، نمایشگاه ، دكوراسيون فروشگاه ،غرفه سازي ، طراحی غرفه های نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ،غرفه آرایی ، غرفه سازی نمایشگاه ،خدمات نمايشگاهي ، غرفه ساز ،غرفه سازی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون غرفه ، غرفه آرایی نمایشگاه ،

یکی از دغدقه های مدیران فروش این است که چگونه تدبیری بیاندیشم تا درصد بیشتری از بازدید کنندگان را جذب محصولاتمان و فعالیتهایمان کنیم برای دستیابی به این مهم باید از اصولی پیروی کنیم که بازدید کنندگان را به غرفه خود جذب کنیم:

-نظم ، به غرفه یکپارچگی خاصی می بخشد و غرفه را از فضای سالن نمایشگاه جدا می سازد و باعث جذب بازدید کنندگان می گردد.

-  استفاده بهینه از فضای غرفه، باید به گونه ای باشد که محصولات متناسب با اهمیتشان در کل فضای عمومی غرفه به صورت مناسب تقسیم شده باشد.

 اصول غرفه آراییی 

 غرفه" ، نمایشگاه ، دكوراسيون فروشگاه ،غرفه سازي ، طراحی غرفه های نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ،غرفه آرایی ، غرفه سازی نمایشگاه ،خدمات نمايشگاهي ، غرفه ساز ،غرفه سازی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون غرفه ، غرفه آرایی نمایشگاه ،

-ابعاد غرفه میبایست ارتباط مناسبی با امکانات و دکوراسیون و بازدید کنندگان احتمالی از غرفه در نمایشگاه داشته باشد.
-
برای داشتن غرفه ای با دکوراسیون متناسب و فوق العاده جلسه ای با مدیران فروش خود و طراحان غرفه خود ترتیب دهید تا در تاریخ نمایشگاه همه چیز برای یک حضور موفق آماده گردد.

-بایست دکوراسیون غرفه متناسب با محصول به نمایش در آمده باشد. به طوری که اگر روی محصول خاصی تاکید داریم باید در طراحی غرفه نیز این موضوع را لحاظ کنیم .
-
موقعیت قرار گیری غرفه در نمایشگاه باید متناسب با محصول و فعالیت شرکت باشد.

 

اصول غرفه آراییی 

غرفه" ، نمایشگاه ، دكوراسيون فروشگاه ،غرفه سازي ، طراحی غرفه های نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ،غرفه آرایی ، غرفه سازی نمایشگاه ،خدمات نمايشگاهي ، غرفه ساز ،غرفه سازی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون غرفه ، غرفه آرایی نمایشگاه ،

-  سعی کنید در طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه خود از نمادها و مفاهیمی که متاثر از فلسفه شرکت می باشد استفاده کنید.

-برای ایجاد یکپارچی در غرفه که به نوعی نشانگر تفکری منسجم و در اجزاء شرکت شماست از لحاظ ظاهری عوامل حاضر در غرفه دارای پوششی هماهنگ و یکپارچه باشند.
-
برای بهتر نمایش دادن محصولات شرکت بایست در دکوراسیون تعبیه شده هر محصول یک نور پردازی خاص متناسب و هماهنگ با دیگر اجزاء غرفه خود در نمایشگاه داشته باشید.

 

اصول غرفه آراییی 

 غرفه" ، نمایشگاه ، دكوراسيون فروشگاه ،غرفه سازي ، طراحی غرفه های نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ،غرفه آرایی ، غرفه سازی نمایشگاه ،خدمات نمايشگاهي ، غرفه ساز ،غرفه سازی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون غرفه ، غرفه آرایی نمایشگاه ،

 احترام به شعور بازدید کنندگان، بایستی شرایط لازم جهت حضور بازید کننده در غرفه به شکلی کاملا برنامه ریزی شده در دکوراسیون غرفه یا طراحی غرفه تعبیه شده باشد.

- دکوراسیون غرفه و محل استقرار غرفه داران باید به گونه ای باشد که بازید کنندگان در مدت حضور در غرفه شما احساس آرامش کنند.

 اصول غرفه آراییی 

 غرفه" ، نمایشگاه ، دكوراسيون فروشگاه ،غرفه سازي ، طراحی غرفه های نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ،غرفه آرایی ، غرفه سازی نمایشگاه ،خدمات نمايشگاهي ، غرفه ساز ،غرفه سازی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون غرفه ، غرفه آرایی نمایشگاه ،

- استفاده از میز و صندلی و مبلمان مناسب تاثیر بسیاری ابتدا بر غرفه داران خود و بطبع بر برخورد آنها با بازدید کنندگان غرفه می گذارد
-  
باید برای غرفه حریم هایی مشخص کنیم تا بتوانیم با مهمانان خاصی که به غرفه مراجعه می کنند مذاکرات مناسب را به همراه احترامی خاص صورت دهیم.

 اصول غرفه آراییی

 غرفه" ، نمایشگاه ، دكوراسيون فروشگاه ،غرفه سازي ، طراحی غرفه های نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ،غرفه آرایی ، غرفه سازی نمایشگاه ،خدمات نمايشگاهي ، غرفه ساز ،غرفه سازی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون غرفه ، غرفه آرایی نمایشگاه ،

 حتی نوع پذیرایی شما در غرفه از بازدید کنندگان و مهمانانتان می تواند باعث انعقاد یا عدم انعقاد یک قرار داد گردد 
 در دکوراسیون غرفه نمایشگاه خود بایستی فضایی مناسب جهت مذاکرات مهمی که نیاز به آرامش خاص به دور از هیاهو های نمایشگاه دارد تعبیه کنید

اصول غرفه آراییی

 " ، نمایشگاه ، دكوراسيون فروشگاه ،غرفه سازي ، طراحی غرفه های نمایشگاهی ، طراحی غرفه نمایشگاهی ،غرفه آرایی ، غرفه سازی نمایشگاه ،خدمات نمايشگاهي ، غرفه ساز ،غرفه سازی ، طراحی غرفه ، دکوراسیون غرفه ، غرفه آرایی نمایشگاه ،

- برای یک حضور موفق در یک نمایشگاه غرفه خود را به یک مکان خاص تبدیل کنید. از مشاوران و طراحان کمک بگیرید تا بهترین شرایط را برای بازدیدکنندگانتان مهیا کنید

 

٧:١٩:٣٢  يكشنبه ١٨ تير ١٣٩١
 
تاريخ مقاله
496 KB
 
حجم مقاله
٠
 
تعداد دانلود